akademiabadaczy.edu.pl
Tilbud om stilling frist svar


Tilbud om stilling mal

KB Oppdatert: august Fant du det du lette etter? Nei Her kan du laste ned en enkel mal for tilbud av stilling.

Skriftlig tilbud

I tilbudsbrevet bør det også tas inn en svarfrist. Hvor lang denne svarfristen bør være avhenger av forskjellige forhold som for eksempel om arbeidet medfører om arbeidet medfører mye reisevirksomhet, om arbeidstaker må flytte osv. Fordelen med å sette en svarfrist er at bedriften kun er bundet av sitt tilbud til en nærmere angitt dato.


Tilbudsbrev jobb mal

Arbeidsgivers første tilbud er ofte nettopp det, og mange arbeidsgivere er forberedt på å måtte strekke seg litt til. Men hvis du ikke tar det opp, så slipper de jo det. Du kan for eksempel si at denne jobben er du interessert i, men du synes lønna er litt lav og be dem komme med et nytt tilbud.

Tilbudsbrev mal

 • Sende ut tilbud. Tilbudet sendes ut per digipost, dersom mulig. Alternativt kan tilbudet sendes ut fra Jobbnorge eller per post. Svarfrist settes til en uke, om annet ikke er avtalt. Informasjon til de andre søkerne. HR sender ut informasjon til søkerne om at stilling er besatt, så snart ny medarbeider har returnert en signert arbeidsavtale.


 • Hva skal et jobbtilbud inneholde

  Innstilling Gjennom vurderingsprosessen har du fått informasjon om alle kandidatene som skal danne grunnlaget for en prioritert rekkefølge for hvem du ønsker å ansette. Du skal nå skrive ferdig innstilingen, der du argumenterer for prioriteringen din. Last ned Mal for innstilling for rekruttering docx KB Hva er en innstilling?.

  Jobbtilbud bindende

   Jobbtilbudet bør utformes med tanke på at kandidaten ofte vil vurdere dette i forhold til en enkel og personlig SWOT analyse (sterke og svake sider, muligheter og trusler ved jobben). Jobbtilbudet bør også utformes i forhold til de økonomiske forventninger partene avklarte under intervjurundene samt i forhold til øvrige praktiske og.

   Akseptere jobbtilbud eksempel

  Snakk med sjefen Det er sjelden at arbeidsgiver gir et tilbud som er altfor lavt. Arbeidsgiver vil gjerne at folk skal trives på jobb og at ansatte opplever at de blir rettferdig behandlet. Ofte har de likevel litt å gå på. Vi anbefaler derfor at du alltid tar en prat med sjefen om lønnstilbudet du har fått og hører om de kan gi litt mer.

  Jobbtilbud mal

  Ansettelse og opphør av tjeneste - maler. Her finner du maler for personalreglement, tilbud om stilling, arbeidsavtaler og oppsigelse. På disse sidene finner du offisielle maler du kan bruke, utviklet av Kommunal - og distriktsdepartementet. De fleste malene er på bokmål og nynorsk.
 • Tilbudsbrev mal
 • tilbud om stilling frist svar