akademiabadaczy.edu.pl
Hva er definisjonen for jodrskjerlv


Jordskjelv tyrkia

Jordskjelv er rystelser eller bevegelser i Jorden forårsaket av at to deler av litosfæren (Jordens stive ytterste lag), plutselig forskyver seg i forhold til hverandre. Dette skjer etter en periode med oppbygging av spenning, når bergartenes kritiske styrke overskrides. Da dannes det en forkastning, eller mer vanlig, en allerede eksisterende.
 • Største jordskjelv


 • Jordskjelv i verden

  Jordskjelv er rystelser og bevegelser i bakken på grunn av plutselig utløste bevegelser i jordskorpen eller øvre del av mantelen, den såkalte litosfæren. Rystelsene kan forårsake skader på bygninger, og om jordskjelvet inntreffer under havet kan en flodbølge, tsunami, utløses og beveger seg over lange strekninger og forårsaker store.

  Jordskjelv i dag

 • Jordskjelv opptrer mellom jordens overflate og km under overflaten. De aller de fleste forekommer i jordens skorpe. Dybdeområdet km er delt i tre soner: grunt ( km), mellom ( km) og dypt ( km). Grunne jordskjelv oppstår som oftest langs litosfæregrenser som glir sideveis (transforme) eller fra hverandre (divergerende).
 • Jordskjelv i dag
 • Største jordskjelv

  Om jordskjelv. Jorden beveger seg. Hver eneste dag støter jordplater mot hverandre og fører til store og små bølgebevegelser i jordskorpen. Små rystelser her og der, med konsekvenser for oss som bor helt ytterst på jordskorpen. Noen ganger påvirker det oss, mens det andre ganger knapt er merkbart. Rystelser i jordskorpen forekommer over.
 • hva er definisjonen for jodrskjerlv

 • Richters skala

  Jordskjelv i by er rangert på topp i risikoveid skadepotensiale i DSBs Analyser av krisescenarioer Sannsynligheten er lav, men skadepotensialet er omfattende. Hva er et jordskjelv?.

  Jordskjelv radar

   I denne delen forklarer jeg hva jordskjelv er, hva som forårsaker jordskjelv og hvilke steder på kloden som er mest utsatt. Hvordan man måler og registrerer jordskjelv, jordskjelvenes forutsigbarhet, risiko og skadevirkninger, samt litt om menneskeskapte jordskjelv vil belyses i del 2.


  Hvor er det mest jordskjelv

  Det vil si at havbunnen fornyer seg hele tiden. Ny havbunn blir dannet langs midthavsryggene, og gammel havbunn forsvinner ned i mantelen i dyphavsgropene. Hvordan midthavsrygger blir til. Jordskorpe blir presset ned til mantelen der dyphavsgroper er. Ny jordskorpe kommer opp på midthavsrygger når magma kommer opp og størkner.


   Jordskjelv skala

  Study with Quizlet and memorize flashcards containing terms like Hvor mange trafikkområder har vi?, Hva er start og sluttstasjon på Dovrebanen?, Hvilke signalbilder kan et planovergangssignal vise? and more.