akademiabadaczy.edu.pl
Økosystemene i fare


 • økosystemene i fare

 • Masseutryddelse

  Et økosystem kan være lite – som en pytt, større – som en skog, eller sies å omfatte hele biosfæren, det vil si den del av Jorden (jord, vann, luft) der levende organismer kan eksistere. Økosystem er et viktig begrep innen fagfeltet økologi. Alle levende organismer i et økosystem kalles til sammen et økologisk samfunn.

  Rødlista

  Økosystemer i endring. Klimaendringene vil påvirke økosystemer over hele verden og endringene vil oppleves sterkest i Arktis. Her ser vi allerede tydelige konsekvenser som varmere hav, havis som smelter, økt planktonproduksjon og forflytning av arter.

  Hva er et økosystem

  Sosiologifestival i 10 år: Målet er fremdeles mer trøkk, sterkere identitet. - Verdens globale økosystem nærmer seg et punkt hvor de kollapser, sa forskeren Johan Rokstrøm, Universitetet i Stockholm til NRK Her & Nå tirsdag. Konferansen åpnet mandag og fortsetter ut uka.
 • Økosystemtjenester

 • Naturmangfoldloven

   Økosystem beskrives ofte i form av energioverføring mellom nivåer i næringskjeden. Men bak energioverføringen foregår det et spill på liv og død mellom rovdyr og byttedyr. Dette spillet, der hvert enkelt individ prøver å gjøre det best mulig for seg selv i form av å spre sine gener, resulterer i det såkalte samspillet i naturen.

  Økosystemtjenester

 • Langs kysten av de nordiske landene leverer altså økosystemene en rekke tjenester til både lokalsamfunn og til resten av befolkningen. Men hvilke tjenester er det snakk om? Hvor viktige er de, og hva er de egentlig verdt?.


 • Hva er biologisk mangfold

  Find Cheap Flights. Save money on airfare by searching for cheap flight tickets on KAYAK. KAYAK searches for flight deals on hundreds of airline tickets sites to help you find the cheapest flights. Whether you are looking for a last minute flight or a cheap plane ticket for a later date, you can find the best deals faster at KAYAK.


   Ipbes

  Biologisk mangfold er en betegnelse på de forskjellige økosystemene (naturkapital), arter og gener som er i verden eller i en bestemt habitat. Det er uunnværlig for menneskelig velferd, fordi det gir tjenester som er grunnlag for våre økonomier og samfunn. Biologisk mangfold er også kritisk for økosystemtjenesterer — tjenester som kommer fra naturen — som pollinering.


  Biologisk mangfold

  Quick summary. Both fair and fare are commonly used as nouns: fair usually refers to an event; fare commonly refers to fees for rides or to a specific kind of food or entertainment. If you want a verb, you probably want fare, especially if it pertains to how things turn out. If you want an adjective, you always want fair, which can mean honest.