akademiabadaczy.edu.pl
Positivt med sektordiagran


  Frekvenstabell

Mirvetuximab soravtansine-gynx (MIRV) is a first-in-class antibody–drug conjugate targeting folate receptor α (FRα), a biomarker that is commonly overexpressed on ovarian carcinomas and.


Kakediagram

Tilsammen utgjør alle sektorene en full sirkel. Kakediagrammet er en av de mest brukte diagramtypene i media og journalistikk. Det er likevel ikke alle typer data som egner seg spesielt godt til å bli framstilt i et kakediagram, de forekommer derfor langt sjeldnere i presentasjon av forskningsresultater.

Relativ frekvens

  Prosentandel av protein er lik innholdet av protein dividert med den totale vekten, 3, 3 ⁢ g 30 ⁢ g = 0, 11 = 11 ⁢ %. Vi gjør tilsvarende utregninger for resten av næringstypene og fyller inn resultatene i en tredje kolonne i tabellen(se under).


Linjediagram

 • Cirkeldiagram, sektordiagram [1] eller tårtdiagram är en diagramtyp som med cirkelsektorer visar andelar av totalmängd. Ofta med procentsatser eller annan mängdinformation inskriven. Cirkeldiagram kan rekommenderas framför stapeldiagram [ källa behövs ] när det inte finns en tydlig ordning (först till sist) mellan värdena, eller när.

 • positivt med sektordiagran
 • Sektordiagram engelsk

  Arealet av hver sirkelsektor illustrerer andelen elever som har fått den aktuelle karakteren. For å tegne et sektordiagram på papir trenger vi en passer og en gradskive. Før vi kan tegne, må vi gjøre noen beregninger. Vi kan dele en sirkel inn i °. Siden det til sammen er 30 elever i klassen, må hver elev tilsvare ° 30 =
 • Sektordiagram engelsk

 • Histogram

  Et eksempel på hvordan man kan lage et sektordiagram for hånd. Denne delen er en kladd, som inneholder forklaringer og utregninger. NB! Dårlig lydkvalitet.

  Stolpediagram

  Matematikk 9 grunnbok frå Cappelen Damm er laga til fagfornyinga i faget matematikk og er til bruk på ungdomstrinnet på grunnskulen. Illustrasjonar: Maciej Sidorowicz Design: Bøk Oslo AS.
 • Linjediagram
 • Søylediagram

  Diskuter fordelen med å presentere store mengder data slik det er gjort i illustrasjonen. MATEMATIKK 9 GRUNNBOK FRA CAPPELEN DAMM. UNDERVEISVURDERING 1 1. a) Regn ut gjennomsnittet av.