akademiabadaczy.edu.pl
Hva betyr særskilt sårbarhet


Udir skolemiljø

Alle kan være sårbare i kortere eller lengre perioder av livet, spesielt når vi har utfordrende livssituasjoner og relasjoner. Når elever er i en sårbar situasjon, er det viktig at skolen gjenkjenner og forstår, og ikke gjør sårbarhet til en stigmatiserende personlighets-karakteristikk.

 • Opplæringsloven
 • hva betyr særskilt sårbarhet
 • Udir aktivitetsplan

  1. Relasjonskartlegging i skolen

  Beskrivelse eller måling av sårbarheten utføres i en sårbarhetsanalyse og dekker spesifikasjon av konsekvenser (gitt risikokilden) og uttrykk for hvor trolige disse er, der grad av tro beskrives ved hjelp av sannsynligheter og vurderinger av styrken på kunnskapen som disse sannsynlighetene bygger på.

  Hva er skolekultur

  Skolen har et skjerpet ansvar overfor elever med særskilt sårbarhet. Når elever opplever å ha blitt utestengt, avvist, isolert eller på annen måte blitt krenket relasjonelt av medelever eller voksne, må skolen raskt sette inn tiltak som kan trygge eleven og ivareta behovet for omsorg og anerkjennelse. Les mer om elever med særskilt.

  Kan redegjøre for hva som fremmer og hemmer trivsel og tilhørighet ved langvarig helsesvikt

  Skolen har et skjerpet ansvar overfor elever med en særskilt sårbarhet, jf. Prop. 57 L (–) punkt og Rt. s. Slik sårbarhet kan være knyttet til for eksempel elevens religion, seksuelle orientering, kjønnsuttrykk, funksjonsevne, at eleven har atferdsvansker eller forhold ved elevens familie og hjemmesituasjon.

  Opplæringsloven

 • Sårbarhet kan være knyttet til for eksempel elevens religion, seksuelle orientering, kjønnsuttrykk, funksjonsevne, at eleven har atferdsvansker eller sosio-emosjonelle vansker eller forhold ved elevens familie og hjemmesituasjon. At en elev tidligere har vært utsatt for krenkelser, kan også gjøre en elev særskilt sårbar.


 • Udir aktivitetsplan

  Sårbarhet må defineres kontekstuelt: Mennesker er ikke sårbare, men de kan befinne seg i marginale eller sårbare livssituasjoner (sml. Kemit, , s. 25, s. 30).

  Tiltak i skolemiljøsaker

   Barnehagen har et skjerpet ansvar for å ivareta barn med en særskilt sårbarhet. Kravet i § 42 forutsetter at de ansatte har oppdatert og tilstrekkelig kompetanse om regelverket.

  Holdningsarbeid i skolen

  Den vanlige levetiden for en null-dagers utnyttelse er delt inn i 7 stadier. La oss se hva disse er. Trinn 1: Sårbarhet introdusert. Mens du lager og tester programvare, ser utvikleren et grønt skilt. Dette betyr at programvaren har en sårbar kode uten å vite det. Trinn 2: Utnyttelse utgitt.