akademiabadaczy.edu.pl
Hva betyr konservative


 • hva betyr konservative
 • Konservativ person

  En konservativ person er tilhenger av konservatisme. Innen medisin beskriver konservativ behandling noe som går ut på å bevare en skadet kroppsdel eller et angrepet organ uten å amputere kroppsdelen eller fjerne organet. Se konservativ behandling. Konservativ betyr også nøktern eller forsiktig.


 • Konservative partier i norge
 • Motsatt av konservativ

  Konservatisme (fra latin conservare, «å bevare») er en tenkemåte innen vestlig idétradisjon som bygger på «respekten for tradisjon, for den visdom og kyndighet som ligger i nedarvet tro og tenkemåte, sed og skikk, lover og institusjoner». [1] Konservatismen er skeptisk til tenkemåter som bygger på utopier eller abstrakte ideer.


  Konservativ parti

  Å vere konservativ er å ville ta vare på noko slik det er. Ordet kjem frå latin, conservare, å ta vare på. Som generelt ord er ordet konservativ såleis veldig vidt, og folk kan vere konservative på eitt område, men gå inn for endring på eit anna. Som politisk nemning er det å vere konservativ i ein vestleg kontekst det same som å.

  Å være konservativ

  Konservatisme er en samlebetegnelse for politiske og sosiale filosofier som ønsker å bevare visse verdier og institusjoner i samfunnet, og som samtidig mener at endringer skal skje gradvis. Konservatismen bygger ikke på noen klar ideologi på samme måte som sosialismen eller liberalismen.


  Konservative partier i norge

 • Det konservative parti, er et politisk parti i Storbritannia. Partiet har flertall i det britiske parlamentet fra Leder fra er Rishi Sunak, som også er Storbritannias statsminister.
  1. Hva står konservativ parti for

  Store norske leksikon. Konservativ jødedom er en nyere, ikke-ortodoks retning innen jødedommen. Bevegelsen oppsto i Tyskland på midten av tallet, som en motvekt til den spirende reformjødedommen. Retningens rabbinere ønsket å forene gammel tradisjon med moderne ideer og tilpasning til storsamfunnet. Etter hvert fikk den derfor.


 • Konservativ parti
 • Konservativt

  Hva vil Konservativt Konservativt: Frihet og Trygghet for alle. Konservativt er et landsdekkende, politisk parti som også i framtiden vil bygge samfunnet på friheten og tryggheten fundamentert i den kristne kulturarv som Norge og den vestlige sivilisasjon bærer med kristenretten ble satt på Moster i , via Magna Carta, reformasjonen, opplysningstiden, vekkelsene, den franske.

  Konservativ politikk

   Jødedom finnes i ulike utgaver. Disse kan ta form som ulike retninger med adskilte institusjoner som ikke har noe særlig med hverandre å gjøre, men de kan også leve side om side i samme menighet. Slik er det gjerne i land med få jøder, som for eksempel i Norge. I Oslo definerer menigheten seg som ortodoks, men har medlemmer som er.