akademiabadaczy.edu.pl
Hva heter jorda


 • Jordkloden
 • Hvor fort snurrer jorden km/t

  Store norske leksikon er eid av de norske universitetene og flere andre ideelle organisasjoner: Jorden er den femte største av planetene i vårt solsystem og den tredje planeten regnet fra Solen. Den er en har tilnærmet form som en kule.

   Mars

  Jorden, eller jorda, (latin: Tellus eller Terra; astronomisk symbol:) er den planeten hvor mennesker oppstod og som vi bor på. Den er den tredje planeten i vårt solsystem regnet fra solen.

  Jordas radius

  Jorda (latin: Tellus eller Terra; astronomisk symbol:), er den tredje planeten frå sola og den største steinplaneten i solsystemet. Jorda er om lag millionar kilometer unna sola. Jorda har ein naturleg satellitt kalla månen, og ho er den einaste planeten i universet der ein veit med visse at det finst liv.

  Hvor lang tid bruker jorda rundt sola

  Jord er alt løsmateriale som finnes over fast fjell. Både uorganisk løsmateriale, som sand, og organiskmateriale, som for eksempel humus, regnes som jord. Hulrommene (porene) mellom de faste partiklene er fylt med jordluftog jordvann. Faktaboks.


  Omkrets jorda

  Jorda. Jorda er den tredje planeten fra sola. Det er den største av steinplanetene i solsystemet, både i diameter, masse og tetthet. Jorda bruker ,3 dager på å gå rundt sola og befinner seg cirka millioner kilometer fra sola. Siden planeten heller 23,4 grader i forhold til orbitalplanet, varierer innstrålingen av lys og varme fra.

  Jordkloden

 • 6 Hva er heter den store elven som renner gjennom Egypt? A) Volga. B) Nilen. 3 Når kom de første menneskene på jorda? A) For cirka 2 år siden. B) For cirka 20 år siden.
 • hva heter jorda

 • Hvor lenge har det vært liv på jorda

   Hva er drivhuseffekten, og hva heter de viktigste drivhusgassene som finnes i atmosfæren? Navn OG formel. Drivhuseffekten i atmosfæren slipper solstrålene inn, men virker som en barriere mot varmestrålingen fra jorda.

  Jordas oppbygning

  Hva heter den nye geologiske perioden som startet på tallet? Antropocen og grunnen til denne perioden er en epoke for tilstanden som jorden nå kan sies å være i. Bakgrunnen for denne epoken har sin bakgrunn i omfattende endringer av jordens overflate på grunn av menneskelig aktivitet, særlig i tiden etter den industrielle revolusjonen.