akademiabadaczy.edu.pl
Måke arter


 • måke arter

 • Måker hekketid

  Norge med Svalbard er det registrert 23 måkearter, og ti av disse hekker her. De ti hekkende artene er (sortert etter kroppsstørrelse fra minst til størst): dvergmåke, sabinemåke, hettemåke, ismåke, krykkje, fiskemåke, sildemåke, gråmåke, polarmåke og svartbak. Av disse hekker sabinemåke, ismåke og polarmåke regelmessig kun på.

  Er måker utrydningstruet

 • Her har vi samlet de sju vanligste bymåkene i Norge, med litt trening kan du raskt se hvilken måke du har foran deg. En måke er nemlig ikke bare en måke. På verdensbasis finnes det 55 ulike måkearter, og 21 av dem er observert i Norge. Mange av artene ligner på hverandre, og alle artene opptrer i ulik fjærdrakt avhengig av alder og årstid.

 • Vanligste måke i norge

  Måker eller måser (Larinae) er en underfamilie som består av relativt små til ganske store kystbundne-og pelagisk overflatebeitende sjø er fugler som typisk har lange vinger, kraftige nebb, føtter med svømmehud mellom tærne, og en generelt avrundet stjert.

 • Er måker utrydningstruet

 • Fiskemåke vs gråmåke

  Vade-, måke- og alkefugler er en orden av fugler. Den omfatter 19 familier med til sammen rundt arter. Utseendet er forskjellig, men nesten alle er tilknyttet vann slik som måker, terner, joer, alker og vadefugler. Etymologi. av gresk kharadrios, ‘fugl som lever i sprekker i jorden’, og latin forma ‘form’. Vitenskapelig navn.

  Måkearter bilder

   Det er forbudt å utøve vold mot måker og andre dyr. Mishandling av måker kan medføre straff. Dersom du ser noen mishandle måker eller andre dyr, ta kontakt med politiet eller Mattilsynet. Mattilsynet mottar mange spørsmål om måker.


  Stor måke

  Hvilke måker har vi i Norge? I Norge med Svalbard er det registrert 23 måkearter, og ti av disse hekker her. De ti hekkende artene er (sortert etter kroppsstørrelse fra minst til størst): dvergmåke, sabinemåke, hettemåke, ismåke, krykkje, fiskemåke, sildemåke, gråmåke, polarmåke og svartbak.


  Hvorfor er måker fredet

  Nei Gi meg en due som kurrer mot maken sin Som åpner sitt hjerte med ømhet og Nakent sinn Gi meg en kelner som kvidrer med glassene Som flyr mellom bordene og kommer tassende Gi meg en kone som smiler med tennene Som står på stasjonen og glad kommer Rennende Mot meg. Report a problem. Writer (s): Lars Martin Myhre, Odd Børretzen.
 • Vanligste måke i norge


  1. Måke levetid

  Instructions. Whisk together the mayonnaise, relish, dill, minced onion, lemon juice, salt, and pepper in a medium-sized bowl. Cover and place in the fridge for at least 1 hour for the flavors to mingle and serve. Don't skip this step, it really does help the flavor.