akademiabadaczy.edu.pl
Opptrappingsplan psykisk helse


 • Opptrappingsplan rus
 • Opptrappingsplan psykisk helse barn og unge

  Meld. St. 23 (–) er en melding til Stortinget om regjeringens opptrappingsplan for psykisk helse. Planen har tre innsatsområder: hele det psykiske helsefeltet, helsefremmende og forebyggende psykisk helsearbeid, og gode tjenester der folk bor.


   Opptrappingsplanen for psykisk helse 1998

  Regjeringen vil styrke tilbudet innen psykisk helse over hele landet og skal lage en opptrappingsplan. Arbeidet starter nå, og planen vil legges frem i – De fleste barn og unge i Norge har god psykisk helse og er fornøyde med livene sine.

  Opptrappingsplan rus og psykisk helse

  Innspill til opptrappingsplan I utgangspunktet er innvandrerbefolkningen yngre og friskere enn befolkningen som helhet, men andelen med høyt nivå av psykiske plager er i snitt høyere enn i den øvrige befolkningen.

  Opptrappingsplan rus

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til psykisk helse med 3 mrd. kroner i perioden – Som et ledd i satsingen har regjeringen for budsjettåret foreslått mill. kroner til tiltak knyttet til opptrappingsplan for psykisk helse og forebyggings- og behandlingsreformen for rusfeltet.
 • Sammen om barn og unges psykiske helse

  Forrige kapittel. Opptrappingsplanen viser regjeringens innsats for hele det psykiske helsefeltet. Planen har tre innsatsområder: Helsefremmende og forebyggende psykisk helsearbeid, gode tjenester der folk bor og tilbudet til personer med langvarige og sammensatte behov.

 • opptrappingsplan psykisk helse

 • Opptrappingsplan psykisk helse 1999

  Opptrappingsplan for psykisk helse: – Ambisiøst mål. – Fagfolk er en begrenset ressurs, derfor må vi gjøre det vi kan for at de ønsker å bli i og utvikle seg i helsetjenesten, sier Kjerkol. OPPTRAPPING: Helseminister Ingvild Kjerkol la fram opptrappingsplanen for psykisk helse fredag. Foto: Jonas Sundquist.

  Opptrappingsplan psykisk helse 2023-2033

   Ny opptrappingsplan for psykisk helse () juni ble opptrappingsplanen for psykisk helse lagt frem. Regjeringen vil øke bevilgningene til feltet med minst 3 milliarder over de neste ti årene, og lover å satse på både forebygging og styrking av tilbudet til pasienter med langvarige og sammensatte behov. Publisert


  Stortingsmelding 23 psykisk helse

  Opptrappingsplanen for psykisk helse ( – ) har tre innsatsområde: Helsefremjande og førebyggande psykisk helsearbeid, gode tenester der folk bur og tilbodet til personar med langvarige og samansette behov. Regjeringa har sett opp åtte mål for planperioden: Barn og unges sjølvrapporterte helseplager er redusert med 25 prosent.