akademiabadaczy.edu.pl
Legge til bil på ameldingen


Listepris bil

A-meldingen er en månedlig melding til NAV, SSB og Skatteetaten om inntekt, arbeidsforhold og forskuddstrekk, samt arbeidsgiveravgift og finansskatt for virksomheten. Levere a-melding For virksomheter uten lønnssystem.

  Fri bil kalkulator

Rapportere lønn og andre ytelser til Skatteetaten og NAV. Levere opplysninger til Statistisk sentralbyrå (SSB). Disse opplysningene skal du rapportere gjennom a-meldingen. Skatteetaten om A-meldingen A-opplysningsloven Skjema: A-melding - direkte rapportering på A-melding – innsending fra system.

Firmabil elbil

 • for arbeidsgivers biler benyttet av arbeidstaker hvor standard fordel (30 % av bilens listepris som ny inntil, kr og 20 % av overstigende beløp) er innberettet via a-meldingen. dersom man har plikt til å fylle ut RF "Drosje- og lastebilnæring", dvs. alle som innehar bevilling for personbefordring utenfor rute eller driver med.

 • A-melding frister 2023

  NAV bruker opplysninger om lønn og ytelser til å beregne dagpenger og kontrollere ytelser som sykepenger, foreldrepenger, uføretrygd og bidragsforskudd. Skatteetaten bruker opplysninger trekkfri bilgodtgjørelse, passasjertillegg mv. til å forhåndsutfylle skattemeldingen og til kontroll.
 • Firmabil elbil


 • Fordelsbeskatning elbil

   Erstatningsmelding eller ny a-melding To måter å sende a-melding på når du skal rette Organisasjonsnummer Arbeidsgiver, pensjonsselskap eller andre du sender a-meldingen for Organisasjonsnummer for hovedenheten og underenheter Hvilke nummer skal du bruke når du sender a-meldingen Organisasjonsnummer i offentlig sektor Gjelder offentlig sektor.

  Firmabilkalkulator 2023

  A-melding – alle skjema. Fra Skatteetaten, Arbeids- og velferdsetaten (NAV), Statistisk sentralbyrå. I a-meldingen gir du opplysninger om ansattes inntekt, arbeidsforhold, forskuddstrekk og utleggstrekk i tillegg til arbeidsgiveravgift. Opplysningene går til NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten. A-melding – innsending fra system.

 • legge til bil på ameldingen


 • Skatt og aga frister 2023

  Ansatte med utenlandsk statsborgerskap. Ansatte med utenlandsk statsborgerskap Gå til Lønn i venstremenyen og velg Ansatte. Klikk på en ansatt av utenlandsk opprinnelse. Dersom du enda ikke har Registrert den ansatte kan du gjøre det nå. Klikk på de tre kulepunktene og Vis detaljer. ( Få lesere.
 • Firmabil regler


 • Firmabil regler

  Behandlingsmåter - lønnsarter. Hver lønnsart i Go er satt opp med en Behandlingsmåte. Behandlingsmåten bestemmer hva som skal fylles ut på lønnslinjen, samt hvilke opplysninger fra lønnslinjen som blir rapportert i A-meldingen. Aktuelle satser er ivaretatt som Systemsatser og vedlikeholdes av PowerOffice.