akademiabadaczy.edu.pl
Alle dyr på rødlista


 • alle dyr på rødlista
 • Utrydningstruede dyr i norge

  Publisert: november Norsk rødliste for arter er en oversikt over arter som har risiko for å dø ut fra Norge. Rødlista er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med fageksperter. Søk i Rødlista search Søk 'Pinus (slekt)' for alle arter i slekta Pinus. Viser 1 til 25 av totalt 34 treff. Sorter etter: Liste.

   Utrydningstruede dyr engelsk

  Eli Knispel Rueness Universitetet i Oslo Ærfuglbestandene sank før revisjonen av den norske rødlista, og regnes i dag som Sårbar (VU). Hann til venstre, hunn til høyre. Rødliste er en liste over med vurderinger av deres risiko for å dø ut () eller å forsvinne fra et område.


  Fremmedartslista

   Trefrosken Agalychnis lemur er kritisk truet på den globale rødlista. Den trues av avskoging og chytridiomykose. Konflikter mellom mennesker og dyr Konflikter med mennesker er en av de største truslene mot noen av verdens best kjente ville dyr, ifølge en fersk rapport fra WWF og FNs miljøprogram (UNEP).


  Gaupe

  I Norge er arter av dyr, planter, sopp og insekter oppført som truet på rødlista. Disse artene er truet på grunn av oss mennesker. Naturen er viktig for dyr og mennesker Norsk rødliste for arter Hele oversikten over norske arter som risikerer å dø ut, finner du på norsk rødliste for arter.

  Rødlistearter kart

  Publisert november Om lag halvparten av alle arter i Norge bor i skogen, og dette gjelder også for de rødlistede artene. Intensivt skogbruk er hovedtrusselen for de aller fleste rødlisteartene i skogen. Truede arter I Norge er dyr, planter og andre arter oppført som truet på rødlista. Disse artene er truet på grunn av oss mennesker.

 • Dyr i norge
 • Artsdatabanken kart

  IUCNs rødliste er en internasjonal liste over verdens truede dyrearter og deres trusselbilde og konserveringsbehov, der hver art klassifiseres i henhold til populasjonens status, noe som blant annet medfører kategorisering etter bestemte forhåndsdefinerte kriterier.

  Dyr i norge

 • Størst andel av truede arter har vi imidlertid blant fugler (26,5 %), pattedyr (23,9 %) og moser (22,1 %). Nær truede arter Totalt er arter (5,8 % av de vurderte artene) vurdert som nær truet NT. Nær truet omfatter arter som ligger tett opp til å bli kvalifisert som kritisk truet, sterkt truet eller sårbar.

 • Dverggås

  For Fastlands-Norge og norske havområder står arter på Norsk rødliste for arter , mens 18 arter er vurdert som livskraftig. Det betyr at 21,2 % av alle vurderte arter er på Rødlista. Av artene på Rødlista er vurdert som truet.