akademiabadaczy.edu.pl
Hva er normalt ekg


Unormal ekg

Hva brukes EKG til? EKG gir legene viktig informasjon om hjertets tilstand. Ved skader på ledningssystemet eller i hjertemuskulaturen, oppstår karakteristiske forandringer. Først og fremst ser man etter. endringer i hjerterytmen, om det foreligger angina pectoris, tegn til ferske eller gamle hjerteinfarkt, om hjertet er overbelastet.


 • Ekg-tolkning
  1. Nodal rytme ekg

  Differensialdiagnoser bradykardi. Type 1: Progredierende økning av PQ-tid til ett signal ikke overledes. Type 2: Enkelte signal overledes ikke. Blokkeringen kan være i fast mønster, 2: 1- eller 3: 1-blokk. *Symptomer på grunn av redusert minuttvolum. Gir blodtrykksfall og redusert vevsgjennomblødning.

  Høyre grenblokk ekg

   Gjennomføring. Et EKG tas normalt mens pasienten ligger helt rolig (hvile-EKG). Ved mistanke om sykdom i koronararteriene (angina pectoris) kan undersøkelsen suppleres med et EKG som tas mens pasienten anstrenger seg fysisk, for eksempel på en ergometersykkel. Dette kalles arbeids-EKG.

  Negativ t-bølge ekg

  Normalt EKG. Sinusrytme /min, P-bølge segment 80 ms etter J-punktet maksimalt 1 mm over grunnlinjen (2 mm i V2-V3, ev 3 mm hos veltrente) eller.

  Hva er t-inversjon

  Hvile EKG er helt ufarlig. En sjelden gang kan det skje at man får brystsmerter, hjerteanfall eller hjertestopp på grunn av at man nettopp belaster et sykt hjerte. Undersøkelsen overvåkes derfor alltid av en lege og utstyr til behandling av disse tilstandene vil være tilstede.


  Venstre grenblokk ekg

 • Den svarte er jordkabel, og kan plasseres hvor som helst, men greiest på høyre ben. Ved arbeidstest, 24t EKG og skopovervåkning blir det muskelstøy fra ekstremitetene, og plassering på trunkus er da best. All EKG-tolkning forutsetter at avledningene er korrekte. Brystelektrodene (prekordialene) plasseres ofte feil, og da kan EKG feiltolkes.

 • T-inversjon ekg

  Elektrokardiografi, forkortet til EKG, er en gammel (men fortsatt god!), og enkel metode som ved hjelp av å måle den elektriske aktiviteten viser oss hvordan hjertet arbeider, og kan gi informasjon om størrelse, rytme og eventuell sykdom i hjertet. LES OGSÅ: Brystsmerter - hva kan årsaken være?.
 • hva er normalt ekg
 • Ekg-tolkning

  Et arbeids-EKG brukes først og fremst til å undersøke om det foreligger tegn til koronarsykdom hos deg. Det vil si om hjertets blodårer er så trange at oksygentilførselen via blodet blir for lav under fysiske anstrengelser. De to viktigste koronarsykdommene er angina pectoris og hjerteinfarkt. Et arbeids-EKG er ikke svært nøyaktig.
 • Venstre grenblokk ekg