akademiabadaczy.edu.pl
Full oversikt pensjon


 • full oversikt pensjon


 • Dnb liv og pensjon

  Du får best oversikt om du loggar inn på Din pensjon. Viss du er født i eller seinare, kan du velje mellom ei detaljert oversikt i Din pensjon eller ei rask oversikt i enkel pensjonskalkulator. Kan du ikkje logge inn? Om det ikkje er mogleg for deg, kan du bruke ein forenkla pensjonskalkulator. Der må du sjølv må fylle inn data.

  Min pensjon nav

  Logg inn Får du ikke logget inn? Få oversikt over forventet alderspensjon fra ulike pensjonsordninger. Pensjonskalkulatoren beregner hva du vil få utbetalt i pensjon. Sikker innlogging med BankID.

  Skatt på pensjon

  Få full oversikt over din pensjon Henter tall fra folketrygden og arbeidsgivere i privat sektor Beregn hva du får i pensjon Når du logger inn i pensjonskalkulatoren får du full oversikt over din pensjon. Oversikten inkluderer tall fra folketrygden og alle stedene du har jobbet i privat sektor.

   Hvor mye er full pensjon

  Pensjon Logg inn og beregn, søk om eller endre pensjonen din Hva er situasjonen din? Planlegger pensjon For deg som planlegger alderspensjon fra folketrygden, AFP og andre ordninger som kan være aktuelle å vurdere. Dette kan du ha rett til Har pensjon.

  Storebrand pensjon

  Oppdatert 6. desember For deg som har alderspensjon fra folketrygden/NAV eller avtalefestet pensjon (AFP). Logg inn for å endre pensjonen din og se utbetalinger og brev: Din pensjon Innhold Utbetalinger og skatt Endre hvor mye pensjon du vil ta ut Rettigheter som gjenlevende Kombinere jobb og alderspensjon Ny livssituasjon.

  Folketrygden pensjon

 • Kort om alderspensjon Alderspensjon fra folketrygden er livsvarig, og sikrer at du har inntekt når du er pensjonist. Du tjener opp alderspensjon fra inntekt og botid i Norge. Du kan jobbe samtidig som du tar ut alderspensjon fra NAV. Det er ulike regler for alderspensjon avhengig av når du er født. Logg inn for å se hvor mye pensjon du kan få.
 • Folketrygden pensjon


 • Nav pensjon

  Planlegger pensjon DETTE KAN DU HA RETT TIL | Oppdatert 1. desember Hvordan henger alderspensjon, AFP og tjenestepensjon sammen? Logg inn for å sjekke pensjonskalkulatoren eller søke om alderspensjon: Logg inn i Din pensjon Se video: Pensjon på 2 minutter Varighet er 2,5 min Pensjon består av 3 deler Kopier lenke 1.

  Gjensidige pensjon

   Du kan følge utviklingen på pensjonen din og beregne prognoser for hva du kan forvente å få i pensjon; Du får full oversikt over hvordan pensjonspengene plasseres. Det er enkelt å bytte fond og endre aksjeandel. Du kan starte uttak av din pensjon. Du kan beregne effekten av å ta ut pensjon fra 62 år.