akademiabadaczy.edu.pl
Norsk lovgivning


Lover og regler

Artikkel Rettsavgjørelser gratis tilgjengelig hos Lovdata Hvis du lurer på hva Høyesterett sier om naboens rett til å sette opp et gjerde eller vil vite mer om en rettssak som har fått mye oppmerksomhet i media kan du finne svaret hos Lovdata. Flere artikler Utforsk rettskildene Lover Sentrale forskrifter mv. Lokale forskrifter Stortingsvedtak.

Lovdata arbeidsmiljøloven

Lovgivning er rettsregler gitt ved vedtak av lovgivende forsamling eller av andre offentlige organer som har kompetanse til det. I Norge er Stortinget lovgivende organ, og formelle lover blir til på den måten som er bestemt i Grunnloven §§ 49, 75 a og 76–79, samt § om grunnlovsendringer.


 • Lovdata dommer


 • Lovdata dommer

  Hvorvidt norsk lovgivning kommer til anvendelse på kontinentalsokkelen, avhenger av ordlyden i den enkelte lov og hvilke begrensninger som følger av folkeretten. Det følger av petroleumsloven § første ledd at norsk rett i utgangspunktet gjelder for petroleumsvirksomheten.

  Grunnloven

 • Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven) - Lovdata ⎙ Vedlegg 1. Den europeiske menneskerettskonvensjon med protokoller (autentisk engelsk tekst) Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms Art 1. Obligation to respect human rights Section I – Rights and freedoms Art 3.

  1. Straffeloven

  Kort om loven. Sist endret Barnelova er en norsk lov om barn og foreldre, og inneholder blant annet regler om hvem som regnes som foreldre til et barn, foreldreansvaret, samværsrett og om barns rettigheter. Hovedregelen etter loven er at det er kvinnen som har født barnet som er moren til barnet.
 • norsk lovgivning


 • Lovdata pro

   Legal basis: Regulations of 15 March No. relating to rejection etc. of foreign nationals without a residence permit in the realm, out of concern for public health, section 7; see Act of 5 August No. 55 relating to control of. does not publish a complete overview of current acts and regulations.

  Arbeidsmiljøloven

  Den bedste pris. Med WhistleSystem er du og din virksomhed sikkerhed, både i forhold til lovgivning, og i forhold til dine medarbejderes trivsel, til den bedste pris. Den december er en ny lov om whistleblowing trådt i kraft. Hvad har det er betydning for dig og din virksomhed?.


 • Grunnloven


 • Rettsdata

  For virksomheder kræver dette, at man har en person med et norsk CPR-nummer eller D-nummer, der kan signere elektronisk på vegne af virksomheden i den norske ”Altinn-portalen”. Det kan tage tid at få dette på plads, og det anbefales derfor i god tid at undersøge, om man har pligt til at indsende en norsk selvangivelse for