akademiabadaczy.edu.pl
Barnehage stengt på grunn av rotter


Bekkestua barnehage i Bærum er

Alle arbeidstakere som har barn, har rett på omsorgspenger, hvis du må være borte fra jobb på grunn av barns, eller barnepassers sykdom, eller hvis du må følge barn til lege. – Nå er denne ordningen utvidet, forteller Larsen. Hver av foreldrene får 10 dager ekstra.

Rotter har stengt Bekkestua barnehage.

Dersom du må passe egne barn på grunn av sykdom, karantene eller stengte skoler har du i krav på omsorgspenger i 20 dager. Har du flere barn har du krav på 30 stønadsdager i løpet kalenderåret. Hvis du bruker opp det maksi Les mer Parat Boks Grønland OSLO Tlf 21 01 36 00 Faks 21 01 38 00 and@

  Måsan barnehage i Lillestrøm

Stengte skoler eller barnehager er i seg selv ikke grunnlag for fritak for arbeidsplikten. I forbindelse med covidpandemien, er det likevel innført en midlertidig ordning hvor du har rett til permisjon med omsorgspenger, når skole eller barnehage er helt eller delvis stengt som følge av covidpandemien.

Rotter – bruk av

2. Rammene for barnehage- og skoletilbudet etter det alminnelige regelverket. Verken barnehageloven eller opplæringsloven med forskrifter åpner for å stenge eller begrense barnehage- eller skoletilbudet. Det betyr at barnehage- og skoleeier ikke kan stenge eller begrense tilbudet i barnehager, skoler eller skolefritidsordning uten at.


En frustrert barnehagebestyrer Merete

 • Det betyr at barnehage- og skoleeier ikke kan stenge eller begrense tilbudet i barnehager, skoler eller skolefritidsordning uten at smittevernmyndighetene har fattet vedtak om det. I tillegg åpner § 14 b i covidforskriften for å begrense tilbudet dersom det er nødvendig for å ivareta kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift.
 • Ubehagelig luft, fuktskader, utslitte gulvbelegg

   Publisert: mars NB! Denne saken er ikke oppdatert siden mars. Du finner en oppdatert versjon for medlemmer her. Som et ledd i arbeidet med å begrense spredningen av viruset covid, har regjeringen i samråd med Helsedirektoratet bestemt at alle landets skoler og barnehager stenges, i første omgang i to uker.

  Siden tirsdag har de vært

  Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt. Stenging og forbud av ulike arrangementer og tilbud. Helsedirektoratet har besluttet forbud mot og stenging av: Kulturarrangementer; Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs.

  I forrige uke fortalte

  Vegtrafikksentralen i Nord melder på X at E6 ved Sagpollen i Hamarøy er delvis stengt på grunn av en trafikkulykke. Ifølge politiet var det en frontkollisjon mellom to personbiler. Totalt tre.
 • En frustrert barnehagebestyrer Merete
 • barnehage stengt på grunn av rotter