akademiabadaczy.edu.pl
Hvem har driftsavtale med kommunen


Privatpraktiserende psykolog med avtale

Man har rett til refusjon fra folketrygden ved behandling hos legespesialist med driftsavtale med regionalt helseforetak og ved behandling i offentlig poliklinikk dersom det foreligger henvisning fra manuellterapeut (ikke krav om driftsavtale) og kiropraktor.


 • Avtalespesialister helse vest

 • Fysioterapeuter med driftsavtale oslo

  For at du skal få dekket utgifter, må fysioterapeuten ha avtale om driftstilskudd med kommunen. For å finne ut om fysioterapeuten har en slik avtale, kan du spørre fysioterapeuten eller kontakte kommunen. Går du til en fysioterapeut uten driftstilskudd, må du betale alle utgiftene selv.


  Avtalespesialister helse sør-øst

   Rammeavtalen regulerer forholdet mellom kommunen og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med driftsavtale. Partene er enige om en ny rammeavtale for perioden 1. januar til desember Tariffavtalen SFS Denne tariffavtalen gjelder fastlønte fysioterapeuter. Her reguleres blant annet ukentlig arbeidstid.

  Driftstilskudd avtalespesialister 2023

  For å kunne løse de oppgavene kommunen er satt til å løse har alle kommuner tilknyttet seg en eller flere fysioterapeuter. Fysioterapeuter som er ansatte i kommunen eller har inngått en driftsavtale med kommunen bidrar således til å oppfylle kommunens sørge for ansvar etter helse- og omsorgstjenesteloven.


  Avtalespesialister helse vest

 • I kommuner med færre enn innbyggere kan det gis fastlønnstilskudd også til fysioterapeuter som i tillegg til en deltidsstilling, har en avtale med kommunen om driftstilskudd, jf. forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunens utgifter til fysioterapitjenesten § 2 andre ledd.

 • Driftstilskudd avtalespesialister 2023


  1. Avtalespesialister psykolog oslo

  Hos ein fysioterapeut med driftsavtale med kommunen, betaler du ingenting dersom du er under 16 år eller du har en godkjend yrkesskade. Førebyggjande og helsefremjande fysioterapi hos helsestasjon eller skulehelseteneste kostar heller ikkje noko. Det kan hende du må betale ein eigendel dersom du får behandling i grupper.

 • hvem har driftsavtale med kommunen
 • Fysioterapeuter med driftsavtale

  Det er et vilkår for stønad til fysioterapi at fysioterapeuten har driftsavtale med en kommune, jf. folketrygdloven § annet ledd. Lovens vilkår om driftsavtale er gjentatt i forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter § 1 nr. 1. Forskriften regulerer også rett til refusjon for.

  Avtalespesialister psykolog

  Avtalespesialistene er praktiserende spesialister, leger eller psykologer, som får driftstilskudd fra staten. Avtalespesialister vurderer og behandler tilstander som ikke krever innleggelse, tilsvarende sykehusenes poliklinikker. For at du skal ha rett til stønad fra folketrygden til behandling hos avtalespesialist, må behandleren din ha.