akademiabadaczy.edu.pl
Fradrag for meglerutgifter ved salg av bolig


Skatt på salg av tomt

Full fradragsrett for vedlikehold er forutsatt av at du ikke har brukt boligen selv i løpet av de siste fem årene. Hvis fradragene overstiger inntektene, får du et underskudd. Underskuddet blir trukket fra annen skattepliktig inntekt i skattemeldingen din.

Fradrag for oppussing ved salg av bolig

 • Du kan ha krav på fradrag som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen. Fradragsveilederen hjelper deg å få oversikt over de vanligste utgiftene du kan kreve fradrag for. Huk av for fradragene som gjelder deg og se hvilke fradrag du kan ha krav på. Helse og familie Har barn under 12 år.


 • fradrag for meglerutgifter ved salg av bolig
 • Skatt ved salg av bolig 2023

  Vi får da følgende regnestykke:Inngangsverdi / kjøpesum = 2 millioner kronerUtgangsverdi / salgssum = 3 millionerI utgangspunktet er den skattbare gevinsten her 1 million, men meglerutgiftene.


  Salg av bolig skattemelding

  Skatt når du skal selge bolig eller annen eiendom Her får du vite hva du skal gjøre med skatten din når du eier og skal selge bolig, leilighet, fritidseiendom eller annen eiendom i Norge eller i utlandet. Informasjonen gjelder for deg som er skattemessig bosatt i Norge. Finn ut hva som gjelder for deg.

  Unngå skatt ved salg av bolig

   Boligen blir solgt for netto 3,6 millioner kroner, etter fradrag for kostnader til megler. Salgssum minus meglerprovisjon, annonser, takst o.l. kr – kjøpesum kr – dokumentavgift ved kjøp kr – tinglysing i kr 1 – utvidelse elektrisk anlegg (nye punkter/kurser) kr

  Skatt på salg av sekundærbolig 2023

  5 min lesetid Sist oppdatert: 27 november Meglerhonorar og andre omkostninger ved salg av bolig Når vi skal selge eller kjøpe bolig er det flere omkostninger enn bare boligprisen eller honoraret til megler. Disse utgiftene skal vi ta for oss nedenfor. Få hjelp fra meglere som kjenner nabolaget ditt.

   Hvordan unngå skatt ved salg av sekundærbolig

  Prisen vil normalt sett være ca. - kroner. Du vil oftest få tre ulike alternative betalingsmåter. Det første alternativet er provisjon, som vil si at eiendomsmegleren får en bestemt prosentandel av prisen boligen blir solgt for.

 • Fradrag for oppussing ved salg av bolig
 • Skatt på salg av bolig som har stått ubebodd

  Realisasjon – eiendomsoverføring. Reglene om skatteplikt og fradragsrett gjelder også annen realisasjon av eiendom, ikke bare salg av bolig. En eiendom er realisert når eiendomsretten opphører eller videreføres til en annen. Eksempler på dette er frivillig salg, tvunget salg eller fullstendig ødeleggelse. Det er noen unntak her også.