akademiabadaczy.edu.pl
Drikkevannsforskriften kimtall


Kimtall grenseverdi

Kimtall 22°C: og ingen unormal endring: Antall/ml: A: NS-EN ISO Klorid: mg/l: B: Vannet skal ikke være korrosivt. Koliforme bakterier: 0: Antall/ ml: A: NS-EN ISO eller NS-EN ISO Analysemetode godkjent i samsvar med forskrift april nr. om vannforsyning og drikkevann kan benyttes inntil

Hvordan redusere kimtall

 • Mikrobiologiske analyser av drikkevann skal tas med tanke på forekomst av E. coli, intestinale enterokokker koliforme bakterier, Clostridium perfringens og kimtall, som alle er såkalte indikatororganismer. Hva er indikatororganismer? De fleste sykdomsfremkallende mikroorganismer i vann kommer fra avføring fra mennesker eller dyr (3).

 • Koliforme bakterier i vann

  Drikkevannsforskriften angir at kimtall bør være lavere enn /mL i offentlig drikkevann. I private vannkilder bør ikke kimtallet overstige /mL. Drikkevannsforskriften angir at det ikke skal påvises Koliforme bakterier i offentlig drikkevann. I private vannkilder bør ikke antallet Koliforme bakterier overstige 10/mL.


  Koliforme bakterier grenseverdier

  Kimtall er et mål for alle påviselige bakterier og mikroorganismer i vannprøven. Man blir ikke syk av høyt kimtall alene, men høye verdier kan indikere at vannkilden ikke er godt nok sikret mot forurens- ning. Vann med høyt kimtall har ofte høyt innhold av organisk materiale og mulig tilsig av overflatevann.
 • Hvordan redusere kimtall
 • drikkevannsforskriften kimtall
 • Intestinale enterokokker sykdom

  Veileder til drikkevannsforskriften. Denne veilederen gir veiledning i hvordan du kan følge bestemmelsene i drikkevannsforskriften. Nasjonale mål for vatn og helse. Noreg har sett mål for betre vasskvalitet under protokollen for vatn og helse, som er ein internasjonal avtale. Målet er at drikkevatnet vårt skal vere trygt.

  Hva er kimtall

   Kimtall Kimtall er et mål for alle påviselige bakterier og mikroor- ganismer i vannprøven. Man blir ikke syk av høyt kimtall alene, men høye verdier kan indikere at vannkilden ikke er godt nok sikret mot forurensning. Vann med høyt kimtall har ofte høyt innhold av organisk materiale og mulig tilsig av overflatevann.

   Koliforme bakterier symptomer

  Drikkevannsforskriften. Publisert Sist endret Skriv ut.

  Intestinale enterokokker i drikkevann

  Page 34 and Kimtall og drikkevannsforskriften D; Page 36 and Analyser i tillegg til kravene i fo; Page 38 and Tilleggsanalyser - 1 • Normalflor;.